O nas menu

Członkowie zarządu

Zbigniew Przebindowski
Maria Sowiak

Zbigniew Przebindowski

Prezes Zarządu

 „Wspieranie innowacyjności to priorytet BIPROMET, jak również to że każdy projekt traktujemy indywidualnie. Dlatego też, rozpatrując planowanie rozwoju technologii z punktu widzenia przedsiębiorstwa, należy przejść przez kilka elementów, by móc uzyskać zamierzony efekt wprowadzanych innowacji. Tym samym, niezbędna jest analiza otoczenia firmy, w tym analiza rynku obecnego i docelowego, a co więcej analiza poziomu technologii zaawansowanej obecnie i określenia stopnia gotowości do jej zmiany. Następnie w dużym uproszczeniu opracowywany jest plan rozwoju, jego implementacja oraz monitorowanie realizacji, w tym wprowadzanie elementów korygujących i zapobiegawczych, które z wyprzedzeniem eliminują występowanie potencjalnych niezgodności w procesach technologicznych. Takie podejście gwarantuje uwzględnienie wszystkich faz procesu innowacyjnego tj. od chwili powstania koncepcji, poprzez studia i analizy przedprojektowe, prace projektowo-wykonawcze wraz z przygotowaniem kompleksowej dokumentacji, aż po generalną realizację inwestycji, rozruchy i odbiory, jak również szkolenie pracowników oraz kontrole powykonawcze. Dlatego też, wykonywanie dokumentacji jest dla BIPROMET podstawowym zadaniem, a jej jakość jest priorytetem w procesach doskonalących realizację.” - wskazuje Zbigniew Przebindowski, Prezes Zarządu BIPROMET S.A.

 

Maria Sowiak

Wiceprezes Zarządu

„Proces projektowania w Spółce traktowany jest kompleksowo, co oznacza że ujmuje problematykę inżynierską i ekonomiczną z zastosowaniem nowoczesnych, konkurencyjnych oraz proekologicznych rozwiązań technologicznych głównie w branży metalurgicznej. Organizacja pracy oparta jest o pracownie: Procesową, Technologiczną, Instalacyjną, Elektryki i Automatyki oraz Konstrukcyjno-Architektoniczną. Spółka ze swoim wysokim potencjałem specjalistycznej kadry, doświadczeniem i wysokim poziomem zasobów IT upatruje rozwój działalności w tradycyjnym sektorze przemysłu ciężkiego jakim jest hutnictwo, przy równoczesnej dywersyfikacji działalności m.in. w infrastrukturę energetyczną oraz szeroko rozumianą infrastrukturę budownictwa przemysłowego. W tym celu inwestujemy w kadrę, wdrażamy programy transferu wiedzy i systemy zarządzania, a także poszerzamy zasoby specjalistycznego oprogramowania, co w efekcie daje wymierne korzyści w postaci  projektów o  jednolitym, wysokim standardzie, wykonane w optymalnym czasie, na przyjętym etapie przygotowawczym. Zdecydowanie działania te dają podstawę do kolejnego etapu jakim jest kompleksowa realizacja inwestycji. podkreśla Maria Sowiak, Wiceprezes Zarządu BIPROMET SA.

× Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Oświadczeniu o prywatności.