O nas menu

Członkowie zarządu

Dariusz Kubiak
Maria Sowiak

Dariusz Kubiak

Prezes Zarządu

 "Od wielu lat BIPROMET pełni rolę lidera w dostarczaniu najwyższej jakości rozwiązań projektowych zarówno w Polsce jak i na świecie, jednak zgodnie z panującymi trendami na rynku pożądanym modelem jest realizacja skomplikowanych inwestycji w systemie „pod klucz”. Bazując na własnych rozwiązaniach i wiedzy  typu „know - how” oraz w oparciu o posiadane kluczowe kompetencje, naszym głównym celem będzie aktualizacja długoterminowej strategii Spółki i opracowanie inicjatyw operacyjnych pozwalających na jej skuteczną realizację. BIPROMET posiada wyjątkowy potencjał wynikający z efektu synergii realizacji prac projektowych i realizacji inwestycji, co umożliwia rozpoczęcie procesu przekształcenia spółki znanej dotychczas z wykonywania prac projektowych w nowoczesną firmę inżynierską z pełnymi możliwościami prowadzenia trudnych i skomplikowanych  inwestycji w systemie „pod klucz”. A tylko taka firma jest gotowa do sprostania wszystkim wyzwaniom stawianym przez przemysł 4.0" - zaznacza Dariusz Kubiak, Prezes Zarządu BIPROMET S.A.

 

 

Maria Sowiak

Wiceprezes Zarządu

„Proces projektowania w Spółce traktowany jest kompleksowo, co oznacza że ujmuje problematykę inżynierską i ekonomiczną z zastosowaniem nowoczesnych, konkurencyjnych oraz proekologicznych rozwiązań technologicznych głównie w branży metalurgicznej. Organizacja pracy oparta jest o pracownie: Procesową, Technologiczną, Instalacyjną, Elektryki i Automatyki oraz Konstrukcyjno-Architektoniczną. Spółka ze swoim wysokim potencjałem specjalistycznej kadry, doświadczeniem i wysokim poziomem zasobów IT upatruje rozwój działalności w tradycyjnym sektorze przemysłu ciężkiego jakim jest hutnictwo, przy równoczesnej dywersyfikacji działalności m.in. w infrastrukturę energetyczną oraz szeroko rozumianą infrastrukturę budownictwa przemysłowego. W tym celu inwestujemy w kadrę, wdrażamy programy transferu wiedzy i systemy zarządzania, a także poszerzamy zasoby specjalistycznego oprogramowania, co w efekcie daje wymierne korzyści w postaci  projektów o  jednolitym, wysokim standardzie, wykonane w optymalnym czasie, na przyjętym etapie przygotowawczym. Zdecydowanie działania te dają podstawę do kolejnego etapu jakim jest kompleksowa realizacja inwestycji. podkreśla Maria Sowiak, Wiceprezes Zarządu BIPROMET SA.

× Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Oświadczeniu o prywatności.